யாழ்.மாநகரசபையின் பசுமைத்திட்டம்!!

பச்சைக்குளத்தில் விளையும் பிளாஸ்ரிக் போத்தல்கள் .

நன்னிலையில் காணப்பட்ட ஒரேயொரு குளமும் கண்முன்னே மாசடைந்துபோகின்றது .


Recommended For You

About the Author: Editor