கணணி வலையமைப்பு வன்பொருள் மென்பொருள் கண்டுபிடிப்பு!!

கணிணித்துறையில் வலையமைப்பு துறையில் வன்பொருள் மென்பொருள் கண்டுபிடிப்பு முதன முறையாக வடமாகனத்தில் பெண் கண்டுபிடிப்பாளர் உருவாக்கம்.


Recommended For You

About the Author: Editor