முஸ்லிம் திருமணம், விவாகம் தொடர்பில் புதிய சீர்திருத்தம்

மீண்டும் மீண்டும் முஸ்லிம் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கத் தவறிய இலங்கை நாட்டின் அரசாங்கம் உடனடியாக முஸ்லிம் திருமண மற்றும் விவாகரத்துச் சட்ட சீர்திருத்தம் தொடர்பில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரப்பட்டுள்ளது.

இந்த கோரிக்கையை சுமார் 190 இற்கும் மேற்பட்ட சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளர்களும், 30 இற்கும் மேற்பட்ட பொது அமைப்புகளும் முன்வைத்துள்ளன.

இது தொடர்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையிலேயே இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த அறிக்கையில் மேலும்,

அடுத்தடுத்த அரசாங்கங்கள் முஸ்லிம் திருமண மற்றும் விவாகரத்துச் சட்டத்தை சீர்திருத்தத் தவறியமையானது மிகவும் நீண்ட காலப் பிரச்சினையாகக் காணப்படுவதுடன் முஸ்லிம் சமூகத்தின் மீதும் குறிப்பாக பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் மீதும் பாரிய தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இச்செயல்முறையினை முன்னோக்கி எடுத்துச் செல்வதன் மூலம், இலங்கை அரசினால் இறுதியாக இந்த நாட்டு முஸ்லிம் பிரஜைகளுக்கான அதிக பாதுகாப்பு மற்றும் சமத்துவத்தினை உறுதிப்படுத்த முடியும்.

தற்போது காணப்படுகின்ற முஸ்லிம் திருமண மற்றும் விவாகரத்துச் சட்டத்தில் பல்வேறு குறைபாடுகள், குறிப்பாக திருமணம் முடிக்கக்கூடிய வயது, திருமணம் மற்றும் விவாகரத்தின் பரஸ்பர ஒப்புதலிலுள்ள பற்றாக்குறை மற்றும் தற்போது இருக்கின்ற காழி நீதிமன்ற அமைப்பில் காணப்படுகின்ற தீவிர வரம்புகள் போன்றன காணப்படுகின்றன.

இப்பிரச்சினைகளை அணுக தவறுகின்றமையானது பெண்களை பாதிக்கப்படக்கூடிய இடத்தில் வைப்பதுடன் இலங்கையின் அரசியலமைப்பினால் உறுதி செய்யப்பட்ட சமத்துவ உரிமையினைப் பலவீனப்படுத்துகின்றது.

குறைந்தது முப்பது வருடங்களாகவாவது, முஸ்லிம் பெண் அமைப்புகள் மற்றும் கல்வியலாளர்கள் பகுதி மற்றும் முழுமையான சீர்திருத்த்திற்காக வாதிட்டுள்ளனர்.

அடுத்தடுத்த அரசாங்கங்கள் குறைந்தது 5 குழுக்களையாவது நியமித்தும், அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுப்பதில் தோல்வியுற்றுள்ளது.

இறுதியாக 2009இல் நியமிக்கப்பட்ட நீதிபதி சலீம் மஹ்ரூப் தலைமையிலான குழுவானது தமது கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் பரிந்துரைகளை 2018ஆம் ஆண்டில் சமர்ப்பிக்க முன் 9 வருடங்களாக அறிவுரை கோருதலில் ஈடுபட்டது.

ஜூலை 2019, வரவேற்பு மிக்க நகர்வாக, முஸ்லிம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சீர்திருத்தத்திற்கான 14 பரிந்துரைகளினை ஏற்றுக் கொண்ட போதும் மீண்டும் சீர்திருத்தத்தினைக் குழிபறிப்பதற்கான நகர்வுகள் தென்படுகின்றன.

மீண்டும் மீண்டும் முஸ்லிம் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கத் தவறிய இலங்கை நாட்டின் அரசாங்கம் உடனடியாக அனுக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

முஸ்லிம் சமூகத்தினிடையே மார்க்கத் தலைவர்கள் மற்றும் மார்க்க அறிஞர்கள் உள்ளடங்களாக பல்வேறு கருத்துக்கள் காணப்படுகின்ற போதிலும், நாட்டினது மூல பொறுப்பான அதன் அனைத்து பிரஜைகளையும் சமமாக பாதுகாத்தல் மேலோங்க வேண்டும்.

அரசாங்கம் உறுதியாக நடந்து கொள்வது முக்கியமாக இருப்பதுடன் உடனடியாக பெண்களை ஆண்களிலிருந்து வேற்றுமைப்படுத்துகின்ற சட்டங்களை சீர்திருத்த வேண்டும்.

முஸ்லிம் திருமண மற்றும் விவாகரத்துச் சட்ட சீர்திருத்தத்திற்கான கோரிக்கைகளை முன்னிலைப் படுத்துவதனால் இந்நாட்டு மக்களுக்கு இவ்வரசாங்கம் மற்றும் நாடாளுமன்றத்தினால் அதிக சமத்துவம் மற்றும் நீதியினை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


Recommended For You

About the Author: Editor