பொன்னாலை வரதராஜர் சப்பறத் திருவிழா

பொன்னாலை வரதராஜப் பெருமாள் ஆலய சப்பறத் திருவிழா.
பல நூற்றுகணக்கான பக்தர்களுடன் அர கர அரோகரா எனும் ஒலியுடன் சப்பறம் வானனனஅசைந்துவரும் காட்சி வெகு சிறப்பாக இடம்பெற்றது.

Recommended For You

About the Author: Editor