இலங்கையில் புதிய 1,000 ரூபாய் தாள் அறிமுகம்!

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் புதிய ஆயிரம் ரூபா தாள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

புதிய ஆயிரம் ரூபா தாளை மத்திய வங்கியின் ஆளுனர், இன்று பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவிடம் வழங்கினார்.


Recommended For You

About the Author: Editor