நந்தி கொடிகளை அறுத்தெறிந்த பிக்கு

நீராவியடி பிள்ளையார் கோவிலில் கட்டப்பட்டிருந்த நத்தி கொடிகளை அங்குள்ள பிக்கு அறுத்தெறிந்தார்.


Recommended For You

About the Author: Editor