வார இறுதி நாட்கள்! – போக்குவரத்து நிலவரம்..!!

ஞாயிற்றுக்கிழமையும் போக்குவரத்துக்கள் தொடர்ந்தும் பாதிக்கப்பட உள்ளன.
டிசம்பர் 28 ஆம் திகதி, இன்று மெற்றோக்களில் 1 ஆம் 14 ஆம் இலக்க மெற்றோக்கள் வழக்கம் போல் இயங்க உள்ளன. இரண்டில் ஒரு 2 ஆம் இலக்க மெற்றோவும், ஏழு நிமிடத்துக்கு ஒரு மூன்றாம் இலக்க மெற்றோவும், ஆறு நிமிடத்துக்கு ஒரு 4 ஆம், 6 ஆம், 7 ஆம், 9 ஆம் இலக்க மெற்றோக்களும், 9
8 ஆம் மற்றும் 11 ஆம் இலக்க மெற்றோக்கள் மூன்றில் ஒன்று எனும் கணக்கிலும் இயங்கும்.
3 bis, 5, 7 bis, 11, 12 மற்றும் 13 ஆம் இலக்க மெற்றோக்கள் முற்றாக தடைப்பட உள்ளன.
RER A சேவை ஒரு மணிநேரத்துக்கு ஒன்றும், RER B மூன்றில் ஒன்றும், RER C ஒரு மணிநேரத்துக்கு இரண்டும்,
RER D இல் AXE Nord சேவை ஒரு மணிநேரத்துக்கு மூன்றும், AXE Sud சேவை ஒரு மணிநேரத்துக்கு ஒன்று எனும் கணக்கிலும் இயங்கும்.
(மேலதிக விபரங்களுக்கு புகைப்படத்தை பார்க்கவும்.)
ட்ராம் சேவைகளில் சராசரியாக அனைத்து சேவைகளும் இயங்க உள்ளன. பேருந்துகளில் மூன்றில் இரண்டு சேவையில் இருக்கும்.

Recommended For You

About the Author: Editor