அரிதாரமிடா அன்பு கிடைப்பதில்லை..

அரிதாரமிடா அன்பு கிடைப்பதில்லை..

காமங்கள் தொடுதலோடு முடிந்து விடுகின்றன..

காதல் உணர்வுகள் கவிதைகளோடு வடிந்து விடுகின்றன..

கண்கள் சந்திக்கும் நேர்மை இப்போது காதலுக்கு இருப்பதில்லை..

புதிதாய் காதலிக்க புத்தியும் அனுமதிப்பதில்லை..

பாசிட்டிவ் ராஜா
பழனி
தமிழ்நாடு இந்தியா


Recommended For You

About the Author: Editor