மில்லேனிய உடன்படிக்கை குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு!

லங்கையுடன் அமெரிக்கா மில்லேனியம் சவால் உடன்படிக்கையில் கைச்சாத்திட்ட பின்னர் அந்த உடன்படிக்கைக்கு இலங்கை நாடாளுமன்றம் அங்கீகாரம் அளிக்கவேண்டியது அவசியம் என இலங்கைக்கான அமெரிக்க தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது.

மில்லேனிய சவால் உடன்படிக்கையில் கைச்சாத்திட்டதும் இலங்கை அரசாங்கம் அதனை நாடாளுமன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்காக அனுப்பவேண்டும் இதுவே சர்வதேச அளவில் பின்பற்றப்படும் நடைமுறை என அமெரிக்க தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது.

இதன் மூலம் உடன்படிக்கை குறித்து ஆராய்வதற்காக வாய்ப்பு நாடாளுமன்றத்திற்கு கிடைக்கும் எனவும் அமெரிக்க தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது.

நாடாளுமன்றம் உடன்படிக்கை குறித்து ஆய்வுசெய்யும் காலப்பகுதியில் இலங்கை அரசாங்கம் உடன்படிக்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் புதிய திட்டங்களை உருவாக்குவதற்குமான அவகாசம் கிடைக்கும் என தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது.

மில்லேனியம் சவால் உடன்படிக்கை காரணமாக 11மில்லியன் மக்கள் நேரடியாக பலன்பெறுவார்கள் என அமெரிக்க தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது.


Recommended For You

About the Author: Editor