தொண்டமானின் கோட்டையில் சரிவு!

இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் கொட்டகலை அமைப்பாளரும் முன்னாள் பிரதேச சபை உறுப்பினருமான மலர்வாசகம் (கருப்பு)தொழிலாளர் தேசிய சங்கத்திடம் இனைந்துகொண்டார்.( லிந்துல. சுரேஸ்“


Recommended For You

About the Author: Editor