நீண்டகால வெள்ளநீர்ப் பிரச்சனைக்கு நிரந்தரத் தீர்வு!

யாழ்ப்பாணம் கஸ்தூரியார் வீதி – அரசடி வீதி இணையும் சந்தியில் நீண்டகாலமாக காணப்பட்ட வெள்ளநீர்ப் பிரச்சனைக்கு நிரந்தரத் தீர்வு!

தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் 9ம் வட்டார உறுப்பினர் தனுஜனின் முயற்சியில் நிரந்தர வாய்க்கால் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது!

இவ்வீதியை தினமும் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் பாவித்து வருகின்றனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.


Recommended For You

About the Author: Editor