தமிழர்கள் மீது இனவாதத்தை தூன்டும் சிங்கள பேரானந்தம்!!

நிச்சயமாக இந்த வேலையை தமிழர்கள் செய்திருக்க வாய்ப்பில்லை இனவாதத்தைத் தூண்டி சிங்கள மக்களின் வாக்குகளை பெற நினைக்கும் ஒரு தரப்பே இதனை செய்திருக்க வேண்டும்


Recommended For You

About the Author: Editor