மீளவும் சிசேரியன் மூலம் குழந்தை பெறுவதே பாதுகாப்பானது

சிசேரியன் முறையில் குழந்தை பிரசவித்த பெண் ஒருவர் மீளவும் சிசேரியன் முறையில் குழந்தை பிரசவிப்பதே பாதுகாப்பானது என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

விஞ்ஞானிகளுக்கான ஸ்கொட்லாந்து பொது நூலகம் நடாத்திய ஆய்விலேயே இந்த முடிவு பெறப்பட்டுள்ளது.

சிசேரியன் முறையில் குழந்தை பிரசவித்தவர் சாதாரண பிரசவம் மூலம் குழந்தை பெறுவது சிக்கலானது எனவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.


Recommended For You

About the Author: Editor