தபால் மூல வாக்களிப்பு ஒக். 30

ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான தபால் மூல வாக்களிப்பு தினங்கள் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவால் இன்று (24) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி, ஒக்டோபர் 30 மற்றும் 31ஆம் திகதிகளில் தபால் மூல வாக்களிப்பு இடம்பெறவுள்ளது.

அத்துடன், தேர்தல் கடமைகளில் ஈடுபடும் பொலிஸார், நவம்பர் மாதம் 01 ஆம் திகதி தபால் மூலம் வாக்களிக்க முடியும்.


Recommended For You

About the Author: ஈழவன்