திடீர் இடமாற்றத்தில் பொலிஸ் அதிகாரிகள் சிலர்!!

பிரதான பொலிஸ் பரிசோதகர்கள் மற்றும் பொலிஸ் பரிசோதகர்கள் உள்ளிட்ட சிலருக்கு உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் திடீர் இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சேவைத் தேவையின் கீழ் தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் அனுமதியுடன் இந்த இடமாற்றங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி 14 பிரதான பொலிஸ் பரிசோதகர்களுக்கும் மற்றும் 23 பொலிஸ் பரிசோதகர்களுக்கும் இவ்வாறு இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளன.


Recommended For You

About the Author: Editor