இலங்கையில் உள்ள காட்டு மிறாண்டி பௌத்த தர்மம்

தவறை ஏற்றால் மண்னிப்பதே தர்மம்

தவறு என்று உணர்ந்து மண்னிப்பு கேட்டு மதகுருவின் காலில் விழுந்தும்
மனம் இரங்கி மண்னிப்பளிக்காமல் வயது முதிர்ந்த தாயை கை நீட்டி ஆக்ரோசமாக பேசுவது என்ன தர்மம்?

புத்தன் இருந்து இருந்தால் தானும் தற்கொலை பன்னி இருப்பார்


Recommended For You

About the Author: Editor