சுதந்திர கட்சியின் பொருளாதார பதவியில் மாற்றம்

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் பொருளாளர் எஸ்.பி.திஸாநாயக்க குறித்த பதிவியிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில் குறித்த பொருளாளர் பதவியிலிருந்து எஸ்.பி.திஸாநாயக்க நீக்கப்பட்டு அந்த பதிவிக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் லசந்த அலகியவண்ண நியமனமிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.


Recommended For You

About the Author: Ananya